IDART | architecture 
zamoyskiego
Zespół mieszkalny wielorodzinny

Lokalizacja: Kraków ul.Zamoyskiego

Inwestor: KPH sp.z.o.o

Powierzchnia użytkowa - ok:1060m2

Projekt koncepcyjny