´╗┐ ´╗┐ IDART | architektura ´╗┐
Hotel przy pl.Kossaka
Projekt budynku hotelowego

Powierzchnia u┼╝ytkowa -
ok 2500m2:

Inwestor: prywatny

Projekt w fazie realizacji
´╗┐