IDART | architektura 
Tarłowska
Budynek apartamentowy z usługami

Lokalizacja: Kraków ul.Tarlowska
Inwestor: KST Development sp.z.o.o.

Powierzchnia użytkowa -
ok 2200m2

Projekt w trakcie realizacji