IDART | architektura 
Wysoka
Budynek mieszkalny wielorodzinny

Lokalizacja: Kraków ul.Wysoka

Inwestor: W 11 development sp.z.o.o.

Powierzchnia użytkowa -
ok 600m2

Projekt zrealizowany