IDART | architecture 
MLP garaże
Muzealna przestrzeń expozycyjna

Lokalizacja: Kraków Aleja Jana Pawła II

Inwestor: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Powierzchnia użytkowa -
ok. 3400 m2

Projekt w trakcie realizacji